Podeu contactar amb Oxygastra pel correu

O també podeu escriure a:

Oxygastra, grup d'estudi dels odonats de Catalunya
C/ del Carme 47
08001 Barcelona