Distribució i reproducció de la pipa aureolada (Trithemis kirbyi) a la península ibérica (2007-2017)


Com comentaven aquest juny la pipa aureolada (Trithemis kirbyi) és una libèl·lula que es va detectar per primer cop a la península ibèrica l'any 2007, a Málaga, i des d'aquell moment la colonització cap al nord i l'est d'aquest territori no ha tingut precedents.
A finals d'estiu d'aquest 2017 ja s'havia detectat a totes les províncies del sud d'Espanya (Miralles-Núñez & Álvarez, 2017), Portugal (Lesparre, 2017) i inclús a França.

Un bon exemple d’aquesta ràpida colonització es pot veure en aquest recent article on es mostra la presència de l’espècie a la Comunitat Valenciana des de la seva detecció al 2012 fins el 2017. Els mapes parlen per sí sols!A finals de Desembre del 2017 el nostre company Adrià Miralles juntament amb en Rafael Obregón i l'Iñaki Mezquita han publicat un article a la revista de la Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA) que es titula:  Nuevos registros sobre la distribución y reproducción de Trithemis kirbyi Sélys,1891 (Odonata: Libellulidae) en la Península IbéricaA l'article es cita per primera vegada l’espècie a les províncies de Zaragoza y Gipuzkoa i a la Comunitat Autònoma de Navarra. i es fa una revisió de les dades publicades sobre les primeres cites provincials i la reproducció de l’espècie a la península ibèrica.


Tabla I. Primeras citas provinciales publicadas y datos sobre la reproducción publicados, en prensa o inéditos de Trithemis kirbyi en la península ibérica; Año primera cita: año en el que se observó la especie por primera vez; Referencia primera cita: referencia bibliográfica donde se publicó la primera cita provincial y se incluye, en el caso que la cita se haya hecho a partir de una comunicación personal, el artículo posterior, si existe, donde se detalla la información correspondiente a esa primera cita; Año de reproducción: año en el que se observó la reproducción de la especie por primera vez; Referencia reproducción; referencia que recoge la confirmación de la reproducción de esta libélula ya sea publicada, en prensa o inédita. *En el caso de Cáceres, por el momento, no se han publicado los detalles de la primera citación 


El resultats mostren que l’espècie ha estat detectada en 30 províncies d'Espanya (pràcticament la majoria de la mitat sud i nord-est) i s'ha confirmat la reproducció en 16.
Segurament la libèlul·la està present altres províncies que encara no s'ha detectat i probablement també es reprodueixi a bona part d'aquestes 30.

Cal estar atents doncs, a les observacions de la pipa aureolada!Podeu veure més fotografies de l'espècie a l'apartat de la pipa aureolada  d'aquesta web.

Comentaris