Les Libèl.lules de Catalunya.OXYGASTRA, Grup d'Estudi dels Odonats de Catalunya va néixer del 2003 i es va incorporar a la Institució Catalana d'Història Natural, com a grup de treball, el gener del 2005. Des del moment de la seva constitució, el grup es va plantejar dues línies prioritàries de treball: ampliar el coneixement de l'odonatofauna de Catalunya i apropar el món de les libèl.lules a tots els interessats en el coneixement i observació de la natura.

Amb aquests objectius, el grup Oxygastra es va proposar realitzar la primera monografia sobre els odonats a Catalunya . El treball de camp es va iniciar l'any 2003 i va finalitzar el 2012.

Per dur a terme aquest treball s'han prospectat 348 quadrícules de 10x10Km del territori català i s'han obtingut gairebé 30.500 registres d'observacions. Això, sumats als registres bibliogràfics ha permès aconseguir més de 34.400 registres útils.

El llibre s'estructura en quatre apartats. El primer exposa els antecedents històrics en l'estudi dels odonats a Catalunya, conté una introducció a la biologia del grup i detalla la metodologia emprada en l'elaboració d'aquest treball. La segona part conté les fitxes de les setanta espècies catalogades, que inclouen mapes de distribució, detalls morfològics per facilitar-ne la identificació i gràfics que il.lustren els hàbitats, l'ecologia i la fenologia de cada espècie. La tercera part exposa els patrons de distribució dels odonats a Catalunya, les principals àrees d'interès odonatològic i l'estat de conservacio de les espècies. L´últim apartat conté un glossari amb la terminologia emprada al llibre, una bibliografia bàsica i una llista sistemàtica dels tàxons.

Cal destacar que aquest treball ha estat possible gràcies a la tasca desinteressada dels membres del grup Oxygastra, que durant més de deu anys no han escatimat esforços per aconseguir que, finalment, la publicació Les libèl.lules de Catalunya vegi la llum. Cal també agrair el suport rebut durant tot aquest llarg procés per l'Institut d'Estudis Catalans i pel Departament de Territori i Sostenibilitat, la Fundació Mascort i altres patrocinadors particulars a l'hora de publicar els resultats de la feina feta. El llibre les libèl.lules de Catalunya ha estat editat per Brau edicions.

Comentaris